Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Dievo žodžio sekmadienis
Sausio 22 diena, sekmadienis

Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos bendruomenė iškilmingai minėjo Dievo Žodžio sekmadienį. Visų šv. Mišių homilijose parapijos kunigai kvietė iš naujo „atrasti“ šv. Raštą kaip Dievo laišką žmogui. Evangelijų knyga laiminti tikintieji.

12.00 val. Eucharistijoje jungėsi Babtų parapijos sutvirtinamieji su vadovais, kurie dalyvavo Alfa savaitgalio programoje parapijos namuose.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių