Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Dievo Žodžio sekmadienis ir šv. Jono Bosko atlaidai
Sausio 26 diena, sekmadienis

Sausio 26 dieną, Dievo Žodžio sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija minėjo šv. Jono Bosko atlaidus. Visose šv. Mišiose parapijos kunigai iškilmingai procesijoje atnešė Evangelijų knygą, homilijose skaitė Lietuvos vyskupų laišką tikintiesiems. 12.00 val. šv. Mišioms vadovavo svečias kun. Saulius Bužauskas. Kunigas kvietė homilijoje kvietė aktyviai prisiliesti prie Dievo žodžio skaitymo bei jį atliepti kasdienybėje. Visi atėjusieji buvo palaiminti šv. Jono Bosko relikvija.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių