Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Birželio 18 diena, sekmadienis

Sekmadienio šv. Mišių liturgiją praturtino Gedulo ir Vilties dienos minėjimas. Po 10.00 val. šv. Mišių, kuriose melstasi už parapijos tremtinius,  literatūrinę - muzikinę kompoziciją dovanojo Palemono ansamblis „Marių banga“ (vadovas Rimantas Vaičekonis). Bažnyčioje skambėjo tremtinio Vytauto Cinausko eilės, tremtinių giesmės bei dainos.

Dėkojame ansamblio „Marių banga“ vadovui ir dalyviams už padovanotą bendruomenei kūrybinę programą.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių