Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Gegužinės Neveronyse
Gegužės 31 diena, antradienis

Visą gegužės mėnesį vakarais Neveronyse (Kauno r.) vyko gegužinės pamaldos Adamonių namuose. Pamaldas lankydavo 15-30 tikinčiųjų. Tradicija tęsiasi daugiau nei 30 metų. Kadangi paskutinius du metus pamaldos dėl pandemijos nevyko, todėl tikintieji džiaugėsi galimybe vėl burtis ir kartu melstis. Paskutines gegužines maldas vainikavo bendros vaišės ir dainos.

Dėkojame Albinui ir Virginijai Adamoniams už svetingumą.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių