Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
GEGUŽINĖS NEVERONYSE
Gegužės 31 diena, trečiadienis

Visą gegužės mėnesį vakarais Adamonių namuose Neveronyse (Kauno r.)  vyko gegužinės pamaldos. Pamaldose dalyvaudavo vidutiniškai 20-30 tikinčiųjų. Ši graži tradicija tęsiasi daugiau nei 30 metų. Paskutines gegužines pamaldas trečiadienio vakare vainikavo bendrystė prie vaišių stalo.

Dėkojame Dievui už Albino ir Virginijos Adamonių už svetingumą.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių