Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Gėlynų gražinimo talka
Spalio 5 diena, trečiadienis

Trečiadienį nuo pat ryto šventoriaus gėlynus gražino Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo studijų programos DŽ 21 bei DŽT 21 mokiniai kartu su mokytoja Regina Ribokiene.

Gėles dovanojo A. Virbickienės ūkis „Sodo rožė“.

Dėkojame jiems už pagalbą ir meldžiame Viešpaties Dievo malonių.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių