Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Gerojo Ganytojo ir maldos už gyvybę sekmadienis
Balandžio 25 diena, sekmadienis

Šių metų balandžio 25 dieną, parapijos bendruomenė minėjo Gerojo Ganytojo sekmadienį ir pasaulinę gyvybės dieną. Visose šv. Mišiose buvo meldžiamasi už dvasinius pašaukimus, kad daugiau jaunų žmonių atsilieptų į Dievo kvietimą sekti Kristų kunigiškosios tarnystės keliu. Parapijos kunigai homilijose taip pat kvietė tikinčiuosius susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Parapijos Šeimų bendruomenės iniciatyva parapijiečiams buvo dalinamos žvakelės, kurios tapo padėkos Dievui už gyvybę simboliu. Vidudienio šv. Mišias ir Rožinio maldą tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“.

Dėkojame visiems, kurių dėka šis sekmadienis tapo įsimintinas.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių