Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Gerojo Ganytojo sekmadienis
Gegužės 8 diena, sekmadienis

Sekmadieninė Palemono parapijos bendruomenė meldėsi už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Homilijose parapijos kunigai kvietė asmeninėse maldose nepamiršti maldų, kad bažnyčių altoriai neliktų tušti ir jaunuoliai nebijotų atsiliepti į Kristaus kvietimą. Šviesos kelias, Švč. Sakramento adoracija ir gegužinės pamaldos papildė sekmadienio šventimą.

12.00 val. šv. Mišiose dalis vaikų, lankiusių katechezes, priėmė Komuniją pirmą kartą gyvenime. Katechezes vedė ses. Lina Minelgaitė FMA.

Dėkojame visiems, kurie padėjo vaikams pasiruošti Jėzaus, esančio švč. Sakramente, priėmimui.

Daugiau nuotraukų parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių