Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
I advento sekmadienis
Lapkričio 27 diena, sekmadienis

Švenčiant pirmąjį Advento sekmadienį, parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Eucharistijas. Parapijos kunigai homilijose kvietė adventą „pašventinti“ savo maldingumu, atgaila ir gerais darbais. Palaimintas advento vainikas, įžiebta pirmoji žvakė. Visose šv. Mišiose buvo laiminamos Caritas žvakelės, skirtos akcijai „Gerumas mus vienija“. Vidudienio šv. Eucharistijoje aktyviai dalyvavo Petrašiūnų parapijos jaunimo „Alfa“ kurso komanda, savaitgalį leidusi parapijos namuose.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių