Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
III Advento sekmadienis
Gruodžio 12 diena, sekmadienis

Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčioje šį sekmadienį buvo renkamos aukos arkivyskupijos ir parapijos „Caritas“ reikalams. Po 10.00 val. šv. Mišių Palemono bendruomenės centro vadovė Rita Agurkienė įteikė padėkos raštą palemoniečiui skulptoriui Juozui Šlivinskui už bažnyčioje surengtą parodą. Nuo rudens paroda bažnyčioje džiugino meno smalsuolius. „Marijos radijo“ savanoriai rinko aukas naujai studijai ir koplyčiai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių