Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
III-asis Gavėnios sekmadienis
Kovo 20 diena, sekmadienis

III-ojo gavėnios sekmadienio liturgijoje išryškėjo šie papildomi akcentai.

Visose šv. Mišiose dėkota Dievui už kun. Vidmanto Balčaičio pašaukimą, kuris minėjo kunigystės šventimų 23 metus.

Po 12.00 val. šv. Mišių bažnyčioje vyko Sinodinio kelio ketvirtasis susitikimas tema „Bendra atsakomybė misijoje“. Grupelėse buvo išsakytos įvairios nuomonės, patirtys, idėjos. Po tylos ir apmąstymų buvo užrašytos įžvalgos, pastebėjimai ir siūlymai. Sekantis susitikimas numatomas balandžio mėnesį.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių