Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Išvyka į Kaišiadoris
Birželio 15 diena, penktadienis

Birželio 15 dieną, penktadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos dvidešimt piligrimų vyko į pal. Teofiliaus Matulionio pirmųjų Beatifikacijos metinių iškilmę Kaišiadorių katedroje. Atvykusieji dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, Rožinio maldoje ir iškilmingoje Eucharistijoje. Po šv. Mišių visi susibūrė džiaugsmingai agapei. Piligrimai sugrįžo Dievo Dvasios "paliesti" ir pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo "aplankyti".

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių