Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Išvyka į Kauno kunigų seminariją
Kovo 17 diena, sekmadienis

Kovo 17 d., sekmadienį, po šv. Mišių parapijos šeimų grupelė, lydima kun. R. Šumbrauskio, vyko į Kauno kunigų seminariją. Pažintinės ekskursijos metu rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus detaliai pasakojo seminarijos istoriją, rodė praėjusių laikotarpių paliktus ženklus pastatuose ir Švč. Trejybės bažnyčioje, šimtmečius skaičiuojančius liturginius indus bei reikmenis. Dalyvius nustebino gražiai suremontuotos patalpos ir kruopščiai prižiūrimas sodas, ramybė ir tvarka. Ekskursijos dalyviai sutarė aktyviau melstis už pašaukimus į kunigystę.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių