Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
IŠVYKA Į ŠILUVOS ATLAIDUS
‍Rugsėjo 12 diena, šeštadienis

Rugsėjo 12 dieną, šeštadienį, penkiasdešimt Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos piligrimų autobusu vyko į Šiluvos atlaidus. Piligrimai grįžo palepinti gero oro, pilni dvasinių įspūdžių, malonių, gydymo, Švč. M. Marijos globos ir tarpusavio bendrystės.

Džiaugiamės visais, kurie nepabūgo kelionės. Dėkojame piligriminės kelionės rėmėjams ir organizatoriams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių