Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
IŠVYKA Į ŠILUVOS ATLAIDUS
Rugsėjo 11 diena, šeštadienis

Rugsėjo 11 dieną, šeštadienį, beveik penkiasdešimt Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos piligrimų autobusu vyko į Šiluvos atlaidus. Piligrimai grįžo pilni įspūdžių, dvasinių malonių, Švč. M. Marijos globos ir tarpusavio bendrystės.

Nemokamą piligrimystę maldininkams dovanojo LR Seimo narys Kazys Starkevičius.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių