Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Išvyka į Trakus
Rugpjūčio 25 diena

Rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos didelis būrys piligrimų vyko į Trakus. Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje šv. Mišias piligrimams aukojo kun. Renaldas Šumbrauskis. Po maldų prie Švč. M. Marijos - Lietuvos Globėjos paveikslo ekskursijos metu visi buvo supažindinti su Trakų bažnyčios istorija. Aplankytas S. Šapšalo karaimų tautos muziejus, sakralinio meno ekspozicija bei Trakų pilis. Po „kibinų programos“ gėrėtasi Užutrakio dvaro parku bei Angelų kalva. Piligrimai grįžo kupini įspūdžių ir Švč. M. Marijos - Lietuvos Globėjos malonių.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių