Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Išvyka į Vilnių
Gruodžio 15 diena, šeštadienis

Gruodžio 15 dieną, šeštadienį, Kauno Palemono bendruomenės centro ir parapijos nariai vyko į Vilnių. Apžiūrėję Kalėdų laukiančią Lietuvos sostinę, aplankę daugybę bažnyčių ir kalėdinių eglių, visi Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre stebėjo Johann Strauss operetę „VIENOS KRAUJAS“. Visi išgyveno puikų šventinės bendrystės vakarą. Kelionės programa rūpinosi Palemono bendruomenės centro vadovė Rita Agurkienė.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių