Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
IV-asis Advento sekmadienis
Gruodžio 22 diena, sekmadienis

Gruodžio 22 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė susitelkė IV-ojo Advento sekmadienio šventimui.

10.00 val. šv. Mišiose bendruomenė meldėsi už a.a. geradarę Albertiną Taujenytę, minėdami 22 metus po mirties.

12.00 val. šv. Mišiose dėkota Dievui už klebono kun. Renaldo Šumbrauskio kunigystės 20 metų tarnystę. Eucharistijoje dalyvavo klebono šeimos, giminės nariai, buvusiųjų parapijų atstovai, parapijos grupelių nariai, bendradarbiai ir gausi Palemono parapijos bendruomenė. Kun. Renaldas dėkojo visiems susirinkusiems už maldas ir sveikinimus bei kvietė nuolat patirti Dievo artumą. Po sveikinimų ir linkėjimų visi dalinosi pažintimi ir bendryste dalyvaudami agapėje.

Daugiau nuotraukų nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių