Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimas mokė verbų rišimo
Balandžio 5 diena, penktadienis

Š. m. balandžio 5 dieną Palemono bibliotekoje parapijos jaunimas mokė susirinkusius rišti verbas. Šiltas ir jaukus renginys apjungė įvairaus amžiaus moteris: ir mergaites, ir moksleives, ir studentes, ir dirbančias, ir vaikus auginančias moteris, ir senjores. Skambant lietuvių liaudies dainoms moteriškos giminės atstovės realizavo visą savo kūrybinį potencialą!

 Išaušus Kristaus kančios (verbų) sekmadienio rytui jaunimo rištų verbų bus galima įsigyti bažnyčios šventoriuje! Aukos bus renkamos jaunimo vasaros stovyklai.

Daugiau nuotraukų rasite „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių