Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo bendrystės savaitgalis ir Verbų sekmadienis
Balandžio 14 diena, Verbų sekmadienis

Š. m. balandžio 13-14 dienomis Palemono parapijos namuose vyko Jaunimo bendrystės savaitgalis, kurio metu jaunuoliai ruošėsi artėjančiai Didžiajai Velykų savaitei. Namai buvo kupinti tylos, rimties, susikaupimo, o vakaro pabaigoje kupini džiaugsmo ir linksmų žaidimų. Sekmadienio popietę visi kartu dalyvavo iškilmingose Kristaus kančios (verbų) šv. Mišiose.

Nuo pat Verbų sekmadienio ryto dalis parapijos jaunimo šventoriuje platino savo rimtas verbas. Parapijos jaunimas taria: „Ačiū - kiekvienam prisidėjusiam. Jūsų dėka ne tik svajojame, bet jau ir planuojame vasaros stovyklą!“

Sekmadienio šv. Mišiose parapijos kunigai šventinto verbas, surengė procesijas, kartu su tikinčiais skaitė Kančios istoriją,- taip su bendruomene žengė į Didžios savaitės šventimą.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių