Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo stovykla
Liepos 6-9 diena

Palemono parapijos namuose vyko jaunimo vasaros stovykla ,,Kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė"! Stengėmės labiau pažinti Šventąją Dvasią, gilinti tikėjimo žinias, drauge patirti bendrystę.

Už mokymus dėkojame Mykolui Kulikauskui, Odilijai Danilevičiūtei, sesei Liucijai Grybaitei, Simonai. Taip pat neapsėjome be kūrybos: rašėme poetinius tekstus, vaidinome, gaminome papuošalus iš karoliukų. Penktadienio vakarą turėjome adoracijos ir giesmių laiką, už šlovinimą dėkojame Odilijai ir Karolinai.

Šeštadienį turėjome kelionių laiką: Raudondvario dvare gaminome bičių vaško žvakes, vaikščiojome Kulautuvoje, aplankėme Paštuvos Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyną, lipome į Ringovės ir Seredžiaus piliakalnius.

Dėkojame visiems už pagalbą bei maldas.

Dievas telaimina šauniuosius dalyvius, jaunimo vadovę Simoną, savanores Emiliją ir Malestą, parapijos kunigus bei visus, kurie padėjo savaitgaliui įvykti.

Daugiau nuotraukų „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių