Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo stovykla „Šimtmečio vasara“

Liepos 23 – 26 dienomis  Palemone vyko parapijos jaunimo stovykla. Stovyklautojai įsikūrė parapijos namuose, o visą likusį laiką jaunimas keliavo – lankė tolimas vietoves, svarbias tiek krikščionims, tiek savo šalies patriotams. Kelias nusidriekė per Merkinės, Punios piliakalnius, bažnyčias,  muziejus, partizanų bunkerius. Paberžėje susipažinome su Tėvo Stanislovo vykdyta misija. Vyko šv. Mišios, susitaikinimo pamaldos, žygiai, maisto gaminimas bendrystėje. Pavargę, bet pilni įspūdžių laukiame kitų metų!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Karolina S.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių