Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo stovyklėlė
Gruodžio 30-31 diena

Besibaigiant metams gruodžio 30-31d. Palemono parapijos jaunimas susirinko praleisti laiko kartu! Susibūrę parapijos namuose spėjome nuveikti nemažai: dalyvavome mokyme/liudijime, pravestame mūsų draugų iš Vytauto Didžiojo universiteto, gilinome tarpusavio ryšus žaisdami įvairius komandinius žaidimus, ir kaip visad, bandėme savo sėkmę kartu gaminant valgyti. Buvo organizuojama išvyka link Alytaus, pakeliui aplankant ir Birštono apžvalgos bokštą. Alytaus mieste, nepaisant šalčio, turėjome progą įvertinti išpuoštas gatves ir aiškštėje stovinčią Kalėdų eglę. Toliau mūsų kelias pasuko link rimtesnės krypties, ir, atiduodami duoklę istorijai, nusileidome į Vidzgirio mišką, kur stovi memorialas nacių okupacijos laikotarpio holokausto aukoms; uždegtos žvakės švytėjimas per medžius dar kart mums rodė, kad net per didžiausias šventės ir linksmybės nevalia užmiršti gilesnių dalykų. Grįždami atgalios ieškojome Alytaus Švč. M. Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios, svetingai pasitikusios mus iškiliais bokštais ir šiluma...
Po visko, grįžę, dalyvavome šlovinime – iš tiesų, metams einant į pabaigą, kiekvienam yra už ką padėkoti. Didelis dėkui stipriosioms šlovintojoms, padėjusioms mums!
Kitą rytą, jau pailsėję, bandėme savo jėgas protmūšyje, kur rungėmės istorijos, religijos, mokslo, populiariosios kultūros žinių išmanyme.
Taigi, toks buvo mūsų pasibuvimas kartu; neilgai trukęs, tačiau smagus: neapsiejo be maldos, be dainų tamsiame autobusiuky, be mįslių minimo ir juoko.

Širdingas DĖKUI visiems prisidėjusiems, dalyvavusiems. Kartosim kitais metais.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Karolina Sadinauskaitė

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių