Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo vasaros stovykla
Liepos 8-11 diena

Š. m. liepos 8-11 d. Palemono parapijos jaunimo grupės nariai dalyvavo stovykloje „Kas ieškote Dievo, turėkite drąsos!“ Per keturias dienas stovyklautojai galėjo mėgautis puikiu oru bei gražia bendryste. O ir veiklų būta įvairių: šiais metais daug dėmesio buvo skirta tikėjimo gilinimui, kasdieniam Šventojo Rašto nagrinėjimui, menui bei istorijai. Pirmą stovyklos dieną susirinkę skyrėme laiką susipažinimui bei žaidimams, vėliau – rimtų pietų gamybai. Popiet pas mus svečiavosi VDU absolventė Milda Gineikaitė, davusi interviu ir supažindinusi su fotografijos meno pagrindais, pristačiusi R. Požerskio ciklą „Atlaidai“ bei pravedusi fotografines dirbtuves. Po šv. Mišių turėjome talką parapijos teritorijoje, o vakare klausėmės savanorės Odilijos Danilevičiūtės interviu/liudijimo, kuriam talkino Simona Pusvaškytė. Antrą stovyklos dieną skyrėme laiko teatrinėms užduotims, kur turėjome tiek individualius, tiek komandinius iššūkius. Po bendros pietų gamybos buvo Karolinos mokymas „Apie sutarimą“ ir duotas laikas poetinei užduočiai atlikti. Po šv. Mišių atvyko Mantas Kelečius, „Andriaus Dručkaus iniciatyvos“ atstovas bei organizacijos „Baltai juoda“ narys, davęs stovyklautojams interviu bei skaitęs paskaitą apie tikėjimą partizanų gretose. Vakaras baigėsi poezijos skaitymu bei dainomis prie laužo... Šeštadienis mums buvo kelionės diena: vykome į Kėdainius, ten kartu su gide aplankėm įdomiausias, istoriškiausias miesto erdves, apžiūrėjome Šviesiąją gimnaziją, nusileidome į Radvilų mauzoliejų  Evangelikų reformatų bažnyčioje. Pietums keliavome į Šatenius, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo gimtinę, vėliau - link Šventybrasčio, kur minėjome krašto istorinį bei kultūrinį paveldą. Šv. Mišias šventėme Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje. Grįžus ir laimingai išvengus liūties, dalyvavome šlovinimo vakare, kur per adoraciją bei išpažintį buvo galima skirti laiko asmeniniam santykiui su Kūrėju. Dėkojame Liucijai Lipavičiūtei, trečiajai viešniai, kuri atvykusi talkino šlovinime. Sekmadienį turėjome sesers Liucijos katechezę bei repeticiją prieš šv. Mišias; vėliau ėjome pasivaikščioti, meldėmės ir galiausiai - rungėmės protmūšyje! Atsisveikinti buvo sunku, tačiau graži atmintis apie praleistą laiką maloniai suteiks entuziazmo tęsti draugystes ir toliau...

Širdingai dėkojame parapijos kunigams, taip pat visiems svečiams, visiems prisidėjusiems, globojusiems, maldomis ir darbu besistengusiems idant ši stovykla pavyktų!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Karolina Sadinauskaitė

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių