Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo vasaros stovykla
Liepos 7-10 dienos

Liepos 7 – 10 dienomis Palemono parapijos jaunimas džiaugėsi savo vasaros stovykla; dienos buvo skirtos tikėjimui bei bendrystei, žaidimui bei giesmei, maldai – ir nuotykiams. Aptūrėjome nemažai paskaitų bei mokymų, už juos esame dėkingi kun. Vincentui Lizdeniui, atvykusiam atsakyti į mūsų klausimus, pasidalinti patirtimi ir nustebinti gražiomis dainomis; mielai šaulei Laurai Gaidelytei dėkojame už pravestą mokymą apie taktinę mediciną, įvairius tvarstymo būdus. Miglei Lipavičienei dėkojame už pasidalinimą prieš giesmių vakarą, bei pačias gražiausias giesmes! Likę paskaitos buvo vestos oratorijos narių – Karolinos, Simonos, Justo bei Kamilės. Susipažinome su trijų šventųjų istorijomis – Šv. Kristoforu, Šv. Terese Benedikta, Šv. Ignacu Lojola. Kelionės dieną vykome į Kaišiadoris, į Betliejaus seserų vienuolyną, kur sužinojome apie seserų vienuolių gyvenimą; toliau keliavome į jaukų Paparčių kaimą, kur mums buvo aprodyta išlikusi restauruojama dominikonų koplyčia bei Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia bei bendruomenės muziejus. Sekanti stotelė buvo Kernavė – ten vykusios gyvosios archeologijos dienos praturtino įspūdžiais, parodė kryžiuočių bei lietuvių kovas, bei galėjome žvalgytis po senaisiais amatais ūžiančias senovines sodybas ir klausytis gyvos viduramžių muzikos. Visko buvo per šias dienas – ir naktinis žygis, ir poezijos skaitymai bei fotografinės dirbtuvės, ir šokiai, ir jaukus bei ramus maldos ir giesmių vakaras. Dėkojame Dievui, ir visiems padėjusiems, prisidėjusiems, už šį gražų laiką!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių