Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo „Žiemos savaitgalis“
Vasario 18-20 diena

Vasario 18-20 dienomis parapijoje vyko jaunimo „Žiemos savaitgalis“! Mielas dalyvių bei savanorių būrys beveik tris dienas kartu ėjo tikėjimo ir bendrystės ugdymo keliu: klausė mokymų (dėkojame kun. Martynui, seminaristui Ignui, jaunimo atstovėms Odilijai, Simonai, Karolinai); kūrė teatrinius pasirodymus bei poetinius tekstus; kasdien mus įkvėpdavo šv. Mišių šventimas, o šeštadienio vakarą nušvietė jauki maldos ir giesmių vakaro patirtis (už pagalbą dėkojame Beatričei Jančiūtei!); naudingas buvo ir dalyvavimas sekmadienio sinodiniame susirinkime.  Greta viso  to - bendrystė, šokiai, žaidimai, grupelių diskusijos, Šventojo Rašto nagrinėjimas...

Širdingai dėkojame už pagalbą bei maldas! Dievas telaimina šauniuosius dalyvius, savanorius, parapijos kunigus bei visus, kurie padėjo savaitgaliui įvykti!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių