Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo žiemos savaitgalis
Vasario 17-19 diena

Š. M. vasario 17-19 dienomis parapijos namuose vyko jaunimo žiemos savaitgalis ,,Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi"! Šios dienos buvo skirtos tikėjimo bei žinių pagilinimui. Už mokymus dėkojame sesei Ingai Rukaitei FMA, Ramunei Obelenienei, Simonui Kauneliui, seminaristui Titui Misevičiui. Taip pat neapsėjome be kūrybos: rašėme poetinius tekstus, darėme lino raižinius, už edukaciją dėkojame Karolinai Sadinauskaitei. Šeštadienio vakarą turėjome adoracijos ir giesmių laiką, už šlovinimą dėkojame Beatričei Jančiūtei ir jos komandai. Greta viso to - bendrystė, šokiai, žaidimai, Šventojo Rašto nagrinėjimas.

Dėkojame visiems už pagalbą bei maldas Dievas telaimina šauniuosius dalyvius, savanorius, parapijos kunigus bei visus, kurie padėjo savaitgaliui įvykti.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių