Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
KAIROS rekolekcijos jaunimui
Spalio 26-29 dienomis

Šių metų spalio 26-29 dienomis Kauno švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje vyko KAIROS rekolekcijos.

Jose dalyvavo parapijos jaunimas, besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui. Jaunimą rekolekcijose palydėjo sesuo Liucija Grybaitė FMA kartu su komanda. 

Rekolekcijų metu buvo kviečiama nurimti, sustoti ir dar kartą apmąstyti  kas aš esu ir kur einu? Tai tikra LAIKO dovana žmogui, kuris yra ištaręs, kad nebeturi laiko. Kiekviena rekolekcijų diena turėjo savo temą ir gana intensyvią programą. Vyko mokymai, liudijimai, pokalbiai grupelėse, atliktos įvairios užduotys. Svarbiausia, rekolekcijų dalyviai turėjo nuostabią galimybę melstis, švęsti Eucharistiją ir susitaikyti su Dievu.

Pagrindinė KAIROS idėja - palaikyti rekolekcijų dvasią kasdienybėje, įgyvendinti rekolekcijų patirtį savo aplinkoje. Kaip sakė šv. Ignacas: “Meilė labiau parodoma darbais, o ne žodžiais.”

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių