Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
KAIROS rekolekcijos jaunimui
Gruodžio 5-8 diena

Šių metų gruodžio 5-8 dienomis Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose vyko KAIROS rekolekcijos. Jose dalyvavo parapijos jaunimas, ruošiantis Sutvirtinimo sakramentui. Jaunimą rekolekcijose palydėjo sesuo Liucija Grybaitė FMA kartu su komanda. Rekolekcijų metu buvo kviečiama nurimti, sustoti ir dar kartą apmąstyti kas aš esu ir kur einu? Tai tikra LAIKO dovana žmogui, kuris yra ištaręs, kad nebeturi laiko. Kiekviena rekolekcijų diena turėjo savo temą ir intensyvią programą. Vyko mokymai, liudijimai, pokalbiai grupelėse, atliktos įvairios užduotys, giedojimai. Rekolekcijų dalyviai turėjo nuostabią galimybę melstis, švęsti Eucharistiją ir susitaikyti su Dievu.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių