Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
KAIROS rekolekcijos jaunimui
Gruodžio 7-10 dienos

Gruodžio 7-10 dienomis Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose vyko  Kairos rekolekcijos jaunimui. Rekolekcijose dalyvavo 20 Kauno "Vyturio" gimnazijos ir Kauno arkivyskupijos jaunimo katechezės mokyklos moksleivių. Jaunimas dėkojo Dievui ir vadovams sakydami, kad išgyveno tikrą Dievo laiką ir patyrė ką reiškia perkeista, išgydyta širdis.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių