Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
KAIROS rekolekcijos jaunimui
Gruodžio 7-10 dienos

Gruodžio 7-10 dienomis Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos namuose vyko  Kairos rekolekcijos jaunimui. Rekolekcijose dalyvavo 20 Kauno "Vyturio" gimnazijos ir Kauno arkivyskupijos jaunimo katechezės mokyklos moksleivių. Jaunimas dėkojo Dievui ir vadovams sakydami, kad išgyveno tikrą Dievo laiką ir patyrė ką reiškia perkeista, išgydyta širdis.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių