Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Kalėdinis sveikinimas
Gruodžio 24 diena, Kūčios

Mielieji,

dėkojame jums už maldas, gerus darbus, paramą ir rūpestį Palemono parapijos bažnyčia. Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga meldžiame jums Dievo malonių ir Jėzaus - kaip Dievo Sūnaus - artumo jūsų širdyse bei kasdienybėje!

Parapijos kunigai Renaldas ir Vidmantas
2021 m.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių