Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
II-asis Kalėdų sekmadienis
Sausio 5 diena, sekmadienis

Šių metų sausio mėnesio 5 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė II-ąjį Kalėdų sekmadienį.

12.00 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už parapijos šeimas. Eucharistijai vadovavo kun. Renaldas Šumbrauskis. Eucharistijos liturgijoje sutuoktiniai atnaujino santuokos įžadus.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos "Facebook" paskyroje.

Dėkojame Dievui ir džiaugiamės sutuoktiniais, kurie dalyvavo Eucharistijoje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių