Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Kaziuko mugė
Kovo 10 diena, sekmadienis

Š. m. kovo 10 dieną Palemono parapijos šventoriuje vyko Kaziuko mugė. Jaunimas mugei ruošėsi visą mėnesį - lipdė žvakides, tapė paveikslėlius, rišo verbas, gamino ikonėles. Nepailstant visą šeštadienį buvo kepami skanumynai. Po kiekvienų šv. Mišių parapijiečiai buvo sutikti nuklotais stalais ir plačiomis šypsenomis. Dėkojame kiekvienam prisidėjusiam auka - Jūsų dėka jau svajojame apie vasaros stovyklą.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių