Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Keliautojų ir vairuotojų dienos minėjimas
Rugsėjo 29 diena, sekmadienis

Rugsėjo 29 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė minėjo keliautojų ir vairuotojų dieną. Taip pat buvo meldžiamasi už emigrantus bei pabėgėlius. 10.00 val. šv. Mišiose dalyvavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto bendruomenės pareigūnė Rasa Zinkevičienė. Eucharistijos pabaigoje viešnia pristatė autoįvykių statistiką, kvietė pėsčiuosius ir vairuotojus būti atsakingais eismo dalyviais. Po kiekvienų šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios buvo šventinami automobiliai ir kitos transporto priemonės, dalinami atšvaitai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių