Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Keliautojų ir vairuotojų dienos minėjimas
Rugsėjo 26 diena, sekmadienis

Rugsėjo 26 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė minėjo keliautojų ir vairuotojų. emigrantų ir pabėgėlių dieną. Eucharistijoje parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis kvietė tikinčiuosius būti atsakingais eismo dalyviais. Maldose prisiminti pabėgėliai, emigrantai ir imigrantai. Po kiekvienų šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios buvo šventinami automobiliai ir kitos transporto priemonės.

Šį sekmadienį parapijoje prasidėjo jaunimo ruošimas Sutvirtinimo sakramentui ir katechezės suaugusiems bei vaikų tėveliams. Savo gyvenimo liudijimu susitikimo metu dalijosi svečias Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių