Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Klebono tarnystės 5 metų minėjimas
Rugpjūčio 1 diena, pirmadienis

Liepos mėnesio paskutinė sekmadienį, vidudienio šv. Mišių metu buvo meldžiamasi dėkojant Dievui už 5 metų klebono kun. Renaldo tarnystę parapijoje.

Pirmadienio vakare susibūrė parapijos Pastoracinė taryba, šventė bendrą agapę, dalinosi planais, susipažino su naujais nariais.

Daugiau nuotraukų parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių