Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Koplytstulpio atidengimas Palemono gimnazijoje
Birželio 4 diena, šeštadienis

Vykstant XXXVI tarptautiniam folkloro festivaliui „Atataria lamzdžiai“ šeštadienio vakare atidengtas koplytstulpis Palemono gimnazijos kieme. Šventėje dalyvavo medžio skulptorius Algimantas Sakalauskas (Prienai), „Bitula“, „Alda“. Koplytstulpį „Sergėtojas“ palaimino kun. R. Šumbrauskis, linkėdamas praeinant nuolat prisiminti Dievo angelų globą ir patiems būti Dievo gerumo angelais ir sergėtojais.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių