Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Kristaus krikšto sekmadienis
Sausio 9 diena, sekmadienis

Sausio mėnesio 9 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė šventė Kristaus Krikšto iškilmę. Parapijos kunigai homilijose kalbėjo apie Jėzaus krikštą ir malones, kurias krikščionis gauna Krikšto sakramento metu.

Tradiciškai - sekmadienį po Trijų Karalių šventės - 12.00 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už parapijos šeimas. Eucharistijos liturgijoje sutuoktiniai atnaujino santuokos įžadus.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos "Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių