Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Kun. Hermano Šulco viešnagė
Balandžio 7 diena, sekmadienis

Balandžio 6 - 7 dienomis Palemono parapijoje, kaip kiekvienais metais, lankėsi salezietis misijonierius kun. Hermanas Šulcas. Pasisvečiavęs pas seseris salezietes susitiko su saleziečiais Bendradarbiais ir Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiu parapijos jaunimu. Jaunuoliai įdėmai klausėsi ir pateikė įvairius klausimus apie jo pašaukimą, džiaugsmus ir sunkumus, bei... kas bus kai nebebus pasaulio?

Balandžio 7 d., sekmadienį, 12 val. kun. Hermanas Šulcas aukojo šv. Mišias. Homilijoje kunigas misionierius dar kartą prisiminė savo nepaprastą pašaukimo kelionę, pabrėždamas, kad pasaulis tiesiog miršta iš meilės troškulio! „Aš esu kunigas jau 50 metų, bet vis darosi sunkiau kalbėti apie Dievą, nes žodžiais Jis nenusakomas. Be jo negalėčiau gyventi,“-kalbėjo 40 metų Ruandoje dirbantis kunigas salezietis. Iškalbingiausia homilijos dalis buvo absoliuti ilga tyla po misionieriaus išsakytų žodžių.

Bendruomenė, pasveikinusi svečią vardadienio proga ir padėkojusi už apsilankymą bei dvasinį sustiprinimą, palaimino jį prašydama šv. Dvasios malonių tolimesnėje tarnystėje.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių