Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Kunigo Bosko pėdomis
Kovo 7-9 diena

Kovo 7-9 dienomis kelione į Turiną gavėnios laiką pradėjo Saleziečių Bendradarbių grupelė, lydima kun. Renaldo Šumbrauskio ir ses. Liucijos Grybaitės FMA. Per tris dienas piligrimai ne tik aplankė su Šventojo kunigo gyvenimu ir veikla susijusias vietas, bet ir pasisėmė salezietiškos dvasios, meldėsi, prašė šventųjų globos ir užtarimo. Kiekvieną kelionės dieną vainikavo Eucharistija.Saleziečiai bendradarbiai išgyveno palaimingą laiką Marijos Krikščionių Pagalbos katedroje bazilikoje, šv. Jono Bosko artumoje, kalbant Rožinį. Šv. Jono Krikštytojo katedroje, prie Kristaus drobulės. Piligrimai grįžo kupini vilties ir troškimo „dalytis savo kelione".

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių