Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Lietuvos Valstybės atkūrimo minėjimas
Vasario 16 diena, sekmadienis

Vasario 16 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčioje bendruomenė susibūrė Viešpaties dienos ir Valstybės atkūrimo šventimui. Minint Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, visose šv. Mišiose parapijos kunigai kvietė maldai už Tėvynę Lietuvą. Po 10.00 val. šv. Mišių koncertą susirinkusiems dovanojo Petrašiūnų bendruomenės centro choras „Monte Pacis“. Vadovas Arvydas Paulauskas. Giesmėmis bei dainomis suvirpinti bažnyčios skliautai ir dalyvių širdys. Pašventintos liturginės dovanos parapijai. Po 12.00 val. šv. Mišių partizanų dainas atliko parapijos jaunimo - Karolinos Sadinauskaitės ir Odilijos Danilevičiūtės duetas. Trispalvės instaliaciją kūrė Kauno Palemono gimnazijos moksleiviai.

Dėkojame visiems atlikėjams, kūrėjams ir dalyviams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių