Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Malda globos namuose
Balandžio 4-5 diena

Artėjant Jėzaus Prisikėlimo šventei parapijos kunigai lankėsi VšĮ „Senelių rojus“ (Amaliai) ir VšĮ „Pimonovų fondo globos namuose“. Globotiniai nuoširdžiai dalyvavo šv. Mišiose, naudojosi Atgailos sakramentu. Nevaikščiojantys senoliai aplankyti savo palatose.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su naujai atidarytais globos namais Palemone - VšĮ „Globos ir priežiūros centras“.

Dėkojame šių įstaigų administracijoms už bendros maldos galimybę.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių