Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Malda už gimnazijas ir moksleivių kuprinių laiminimas
Rugsėjo 1-4 diena

Rugsėjo 1 dieną, minint Mokslo ir žinių dieną, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos bažnyčioje susibūrė Palemono gimnazijos bendruomenė. Šv. Mišiose, kurioms vadovavo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, aktyviai dalyvavo ir mažiausieji, ir didžiausieji gimnazistai. Liturgijoje buvo giedamos bendros giesmės, skaitomi šv. Rašto skaitiniai, nešamos atnašos, laiminami vaikai.

Kun. Vidmantas Balčaitis aplankė Neveronių gimnazijos bendruomenę.

Rugsėjo 5 dieną, sekmadienį, tradiciškai buvo laiminami Palemono ir Neveronių gimnazijų mažiausieji moksleiviai. Į kvietimą atsiliepė pradinių klasių gimnazistai su kuprinėmis, kurios talpino mokymosi reikmenis. Klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis homilijoje visus kvietė nepamiršti įsidėti į savo širdies ir dvasios „kuprines“ draugystę su Jėzumi. Po Eucharistijos klebonas visus vaikus asmeniškai palaimino pašventindamas jų kuprines.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių