Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Maldų ir gerų darbų „frontas“ Palemono parapijoje
Kovo 24-27 diena

Ši savaitė buvo kupina įvairių maldos ir gerų darbų formų.

Ketvirtadienio vakare parapijoje buvo minima Švč. M. Marijos – Krikščionių pagalbos diena. Melstasi sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis. Po šv. Mišių vyko „Garbinimo valanda“, kurios metu kalbėtas Rožinis. Vyko tiesioginė transliacija per „Marijos radiją“.

Penktadienio vakarą tradiciškai užpildė Kryžiaus kelio apeigos ir šv. Mišios, švenčiant Viešpaties Apreiškimo iškilmę. Eucharistijoje parapijos kunigai dalijosi su tikinčiaisiais Ukrainos ir Rusijos tautų paaukojimo Nekalčiausiai Marijos širdžiai akto malda, kurią iniciavo popiežius Pranciškus.

Nuo penktadienio iki šeštadienio ryto parapijos namų koplyčioje vyko 24 val. Švč. Sakramento adoracija. Aktyviai įsijungė visų parapijos grupelių dalyviai ir pavieniai tikintieji.

Penktadienio ir šeštadienio dienomis parapijos „Caritas“ ir savanoriai dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje, vykusioje visoje Lietuvoje. Savanorių gretose aukotojai galėjo rasti ir ukrainietes, kurios gyvena parapijos namuose. Parama bus dalinama parapijos stokojantiems ir ukrainiečių šeimoms.

Šeštadienio pusdienį šventoriuje šurmuliavo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro apželdintojų komanda, vadovaujama Reginos Ribokienės. Talkininkės gražino aplinką, genėjo tujas.

Vidudienio sekmadienio šv. Mišiose į tikinčiuosius kreipėsi ukrainietė Lena, kuri dėkojo visai lietuvių tautai ir parapijos bendruomenei už maldas bei rūpestį ukrainiečių šeimomis. 9 asmenų ukrainiečių šeima, gyvenusi parapijos namuose, savanorių išlydėta į butą Kaune.

Dėkojame visiems maldos ir veiklos bendrystės dalyviams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių