Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Ypatingojo Misijų mėnesio renginiai
Spalio 14-18, 21-25 dienos

Spalio 14-18 ir 21-25 dienomis Palemono parapijoje vyko įvairūs Ypatingojo Misijų mėnesio renginiai. Šiomis savaitės dienomis aplankytos Palemono ir Neveronių įstaigos, kviesta dalyvauti sekmadienio Eucharistijoje.

Spalio 23 dieną Neveronių gimnazijoje pradinių klasių mokiniai aktyviai kūrė Misijų mėnesio spalvų Rožinį. Užsiėmimus organizavo tikybos mokytoja Darija Kulvietienė. Apie pasaulio žemynus  vaikams plačiai aiškino kun. Renaldas Šumbrauskis. Melstasi už viso pasaulio vaikus.

Spalio 24 dieną susipažinta su Palemono lopšelio darželio „Lakštutė“ vadovais, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Spalio 24 dieną kun. R. Šumbrauskis kalbėjo Kauno „Vyturio“ gimnazijos mokytojams apie krikščionio ir pedagogo misiją šiandieniniame pasaulyje.

Spalio 25 dieną Neveronių lopšelyje darželyje vaikai, padedami auklėtojų ir klebono, gilinosi į spalvas bei jų reikšmę Misijų Rožinyje. Pasirašyta tarpusavio bendradarbiavimo sutartis.

Spalio 25 dieną Kauno „Vyturio“ gimnazijos auklėtiniai padėjo parapijos šventoriaus aplinkos priežiūros darbuose.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebok“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių