Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Misijų sekmadienis
Spalio 20 diena, sekmadienis

Spalio 20 dieną, Misijų sekmadienį, Palemono parapijos bažnyčioje įvyko ypatingojo Misijų mėnesio renginiai.

Visos sekmadienio ir Rožinio maldoje melstasi už Neveronių gyvenvietės tikinčiuosius, įstaigas, kolektyvus, rėmėjus, aukotojus ir bendradarbius. Į bendruomenę atvyko Neokatechumenų bendruomenės atstovai iš Kaišiadorių ir Vilniaus. Jie kvietė į katechezes, kurios vyks parapijoje antradieniais ir ketvirtadieniais vakarais. Svečiai liudijo apie savo gyvenimą bei kvietė pagilinti savo tikėjimą.

Po 10.00 val. Šv. Mišių bažnyčioje Kauno rajono Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia“ visus pradžiugino giesmėmis ir dainomis. Vadovė Jolanta Balnytė.

Programą vainikavo Miglės Lipavičienės SC liudijimas apie tikėjimo kelionę su Kristumi.

Spalio 17-20 dienomis Palemono parapijos namuose vyko „Kairos“ rekolekcijos jaunimui. Programos vadovė ses. Liucija Grybaitė FMA. Jaunimas patyrė maldos, Dievo gailestingumo, bendrystės laiką.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių