Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Antrasis Misijų sekmadienis
Spalio 27 diena, sekmadienis

Spalio 27 dieną, sekmadienį, Palemono parapijos bažnyčioje įvyko tęstiniai ypatingojo Misijų mėnesio renginiai.

Visos sekmadienio ir Rožinio maldoje melstasi už Palemono gyvenvietės tikinčiuosius, įstaigas, kolektyvus, rėmėjus, aukotojus ir bendradarbius.

Po 10.00 val. Šv. Mišių bažnyčioje giesmių ir dainių koncertą dovanojo Palemono ansamblis „Marių banga“. Vadovė Loreta Vaitkuvienė.

Programą vainikavo ses. Assuntos Inoue FMA (Japonija) liudijimas apie misijas šiandieniniame pasaulyje.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių