Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Moksleivių kuprinių laiminimas
rugsėjo 8 diena, sekmadienis

Rugsėjo 8 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos bažnyčioje buvo laiminami Palemono ir Neveronių gimnazijų mažiausieji moksleiviai. Pradinių klasių gimnazistai Eucharistijos liturgijoje dalyvavo su savo kuprinėmis. Klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis homilijoje visus kvietė aktyviai įsijungti į Misijų mėnesio renginius, o vaikams linkėjo nepamiršti „įsidėti“  į savo kuprines ir draugystę su Jėzumi.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių