Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Moksleivių kuprinių laiminimas
Rugsėjo 3 diena, sekmadienis

Sekmadienio vidudienio šv. Mišiose susibūrė Palemono ir Neveronių gimnazijų moksleiviai, nešini kuprinėmis, kurios talpino mokymosi reikmenis. Klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis homilijoje visus kvietė visuomet nebijoti aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, nepamiršti Jėzaus mokslo metų eigoje, „ateiti pas Jį kai sekasi ar ne“. Po Eucharistijos vaikai ir jų kuprinės buvo palaimintos, meldžiant Dievą globos ir žinių troškulio.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių