Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Motinos diena
Gegužės 5 diena, sekmadienis

Šių metų gegužės 5 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje buvo švenčiamas III-asis Velykų sekmadienis ir Motinos diena. Visose šv. Mišiose buvo meldžiamasi už mirusias ir gyvas motinas. Mamoms, dalyvavusioms Eucharistijoje, suteiktas specialus palaiminimas. Po 12.00 val. Eucharistijos visus nudžiugino Neveronių (Kauno r.) darželio vaikų programa, skirta Motinos dienai. Tikintieji nuoširdžiais plojimais dėkojo visiems šventės dalyviams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių